Ангилал

ДОРНОД АЙМГИЙН ХЭРЛЭН СУМЫН 7 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ

ХЭРЛЭН СУМЫН  7-Р ЦЭЦЭРЛЭГИЙН  ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ  Цэцэрлэгийн энэхүү хөдөлмөрийн дотоод журам нь цэцэрлэгийн багш , ажилтан нарт мөрдөгдөж тэдэнд үйлчлэх хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулах чухал баримт бичиг мөн. НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1.1.        Цэцэрлэгийн хөдөлмөрийн дотоод журмыг Монгол улсын хөдөлмөрийн тухайхууль, Боловсролын тухай хууль, Төрийн албаны хууль , Төсвийн байгууллагаудирдлага санхүүжилтийн тухай хууль, СӨБ-ын тухай хууль, Хүүхдийн эрхийг хамгаалахтухай хууль, холбогдох тогтоол, шийдвэр, төрөөс баримтлаж буй

Дэлгэрэнгүй